Hva vi tilbyr

Kompasskurs AS tilbyr utvikling av nettbaserte kurstjenester (e-læring) for en mest mulig effektiv kompetanseheving i din bedrift. Med lang erfaring innen utvikling av e-læring, er ditt prosjekt i de beste hender hos våre utviklere. Vi er meget stolte av å kunne samarbeide med flere solide aktører som allerede er en del av vår fornøyde kundegruppe.

Om du benytter oss for utvikling av din e-læringsportefølje, tilpasser vi kursene etter din bedrifts grafiske profil, samt utvikler unike brukergrensesnitt etter dine behov. Alle våre kurs og e-læringsløsninger utvikles i et responsivit design. Dette betyr at siden automatisk tilpasses brukerens skjermflate helt perfekt – enten det er en smarttelefon, nettbrett eller en stasjonær maskin.

I tillegg til utvikling av selve kursporteføljen, tilbyr vi også utvikling av spesialtilpassede, lisensfrie e-læringsløsninger for din bedrift. Du velger selv om du ønsker løsningen integrert på egne nettsider, eller om du ønsker at vi administrerer din kursportefølje på ett av våre domener.

Din kursportal

Tilpasset dine behov

Hos oss velger du selv hvordan du ønsker å publisere dine kurs. Vi utvikler tilpassede løsninger etter dine behov.

Kurseksempler

Et utvalg tidligere prosjekter

Vi tilpasser våre kurs til din bedrifts grafiske profil. Her kan du se noen eksempler på e-læringskurs vi har utviklet for våre kunder.

Grafisk design

For beste brukeropplevelse

For beste mulige læringseffekt legges stor vekt på enkelhet i design, og oversiktlige brukergrensesnitt, ved utvikling av e-læringskurs.

Hvorfor e-læring?

Dagens ansatte må raskt kunne utvikle sine ferdigheter i en verden under stadig utvikling. Umiddelbar tilgang til læringsressurser vil da være av stor verdi. Mange trenger en læringsløsning som kan dekke behovene til alle deler av organisasjonen, og som enkelt kan knyttes inn mot bedriftens strategi og mål.

Reduserte kostnader

Utvikling av undervisningsmateriell og kursinnhold tar mye tid, uavhengig om det er nettbasert eller ikke. Med e-læring vil imidlertid denne investeringen bli mer og mer lønnsom etterhvert som utviklingskostnadene vil fordeles på et stadig økende antall brukere. I tillegg vil man naturlig nok også kunne spare store summer man ellers ville brukt på reising, materiell og evt. leie av lokaler. De totale reelle kostnadene vil antagelig være langt høyere enn hva man forestiller seg. Kostnader forbundet med forflytning av deltagere, pauser, evt. mat-/kaffeservering og etterarbeid som rydding og renhold er kanskje ikke så synlige, men langt fra ubetydelige.

Økt produktivitet

E-læring er ikke bundet av geografi eller tid, og du vil derfor også enklere kunne utføre opplæring/trening i perioder som ikke går like mye ut over normal produksjon og arbeidsaktivitet. I mange tilfeller vil treningen også kunne utføres utenfor betalt arbeidstid, og man vil kunne få et langt større utbytte, i form av økt produktivitet/kunnskap, og til en betydelig redusert risiko.

Økt læringseffekt

Det finnes i dag et stort antall vitenskapelige studier, og publiserte artikler, som viser til en øket læringseffekt ved bruk av engasjerende og interaktiv e-læring. I tillegg til å øke mengden tilegnet kunnskap, viser studier også at denne kunnskapen vil forankres dypere. Sitat nedenfor er hentet fra "The interactivity effect in multimedia learning", publisert i journalen "Computers & Education" allerede i 2007:

"Students using the interactive system outperformed those using the non-interactive system in the problem-solving test, and needed less time to complete both memory and problem-solving tests. This result is consistent with the hypothesis that interactive systems facilitate deep learning by actively engaging the learner in the learning process."

Standardisering

Selv med en dyktig og engasjerende instruktør er dette ingen garanti for at kursets innhold presenteres likt fra gang til gang. E-læring gir deg muligheten til å standardisere læringsprosess og innhold på tvers av organisasjonen.