Digitale medier


Hvordan din bedrift fremstår i digitale medier vil kunne være helt avgjørende. Bedrifter som ikke har fokus på en tydelig og moderne digital identitet vil raskt kunne miste publikums interesse.

Kompasskurs AS kan hjelpe deg med å etablere en tydelig og moderne profil i digitale medier.

Logodesign


En logo er selve spydspissen i en grafisk profil. Ofte vurderes også logoen som en indikator på foretakets profesjonalitet og seriøsitet. Det er derfor helt sentralt at denne er godt utformet, og at den fungerer like godt på web som på trykksaker. For en helhetlig, og tydelig profil, anbefaler vi at logo utformes som del av en komplett profilmanual.

Ta kontakt i dag, så finner vi den beste løsningen for deg.

Trykte medier


Med trykte medier menes alt av fysisk materiell som skal bære ditt budskap. Alt fra flyers og informasjonsbrosjyrer til store trykk på reklamebannere og messestands.

Det hjelper f.eks. lite med en moderne nettside om ikke det fysiske materiellet, som ofte benyttes i første møte med en kunde, ikke fanger publikums interesse.