Hva er ditt behov?

Selv om Kompasskurs AS ikke ble etablert før i 2018, har våre utviklere mer enn 15 års erfaring fra kursutvikling og e-læring. Vi har alltid fokus på sluttbruker, og vårt mål er alltid å engasjere kursdeltakeren gjennom variert innhold og mye interaktivitet i våre kurs. I tillegg har vi alltid fokus på det visuelle. Et pent utformet kurs har en beviselig større læringseffekt.

Ved oppstarten av et nytt prosjekt kartlegger vi alltid hensikten med opplæringen. Der mange tilbyr e-læring som, mer eller mindre, er bundet til en forhåndsbestemt mal, tilbyr vi et langt mer fleksibelt format. Våre kurs tilpasses ikke bare kundens profil i farger og layout, men spesialtilpasses det formatet som vurderes mest hensiktsmessig for formålet. Nedenfor finner du en oversikt over noen av de vanligste e-læringsformatene som benyttes i dag. Hva er ditt behov?

Nettstudier

Et nettstudie har typisk varighet fra 6 til 12 mnd., og omhandler gjerne et helt fag snarere enn ett enkelt tema. Om det allerede foreligger et pensum for studiet vil vi først, i samarbeid med kunden, kunne utarbeide en oversikt/studieplan over de emnene som skal dekkes iht. pensum. Ut i fra denne oversikten vil vi eksempelvis kunne utvikle ulike kursmoduler ut i fra en naturlig emnetilhørighet.

Temakurs

I mange tilfeller vil behovet for opplæring være knyttet til ett spesifikt tema. Formålet kan f.eks. være opplæring av ansatte på ny teknologi, eller ved innføring av nye arbeidsoppgaver. I slike tilfeller vil et temakurs kunne utarbeides. Slik opplæring varierer naturligvis i både omfang og varighet, og kan også bestå av en serie ulike kurs, avhengig av behov.

Nanolæring

Et "nanokurs" er ofte korte kurs på 2 til 15 min., som har et noe smalere fokus enn de to første kategoriene. Slik e-læring kan være et effektivt virkemiddel der en bedrift f.eks. ønsker å gi sine ansatte jevnlig faglig påfyll innenfor ulike tema (f.eks. for interne prosesser eller IT-sikkerhet). I mange tilfeller vil en rotasjon av et utvalg slike kurs også være ønskelig. Løsningen kan da f.eks. settes opp til å levere linker til e-læringskurs på e-post (automatisk utsendelse), og etter forhåndsbestemte intervaller.